S.T.E.M. - Science/Wetenschap, Technology/Technologie, Engineering/Techniek en Mathemathics/Wiskunde
 Het project Brussel S.T.E.M.T. van de organisatie STARTPROjecten heeft als doel alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de lager onderwijs in Brussel goesting te geven in S.T.E.M. door middel van een S.T.E.M. KIT, met 4 projecten in,te verdelen in alle scholen.


 De materialen in de S.T.E.M. KIT kunnen steeds hergebruikt worden. Hiermee wenst STARTPROjecten in te spelen op een belangrijke, maatschappelijke tendens - de circulaire economie.


 Elke maand zullen nieuwe opdrachten, maar ook projecten die in groep of met een klas kunnen uitgevoerd worden, online worden gezet op dit platform.


 Indien voor een nieuwe opdracht of project andere materialen nodig zijn dan deze die in de KIT steken, kunnen deze door de school of leerkrachten, maar ook door leerlingen individueel, afgehaald worden in de S.T.E.M. ruimte van de IT Garage, onze partner in de uitvoering van dit initiatief.


 Leerkrachten kunnen een workshop "werken met de s.t.e.m. kit volgen" bij de it garage.Tijdens deze workshop wordt uitleg gegeven over materialen, mogelijkheden en technieken om met deze s.t.e.m. KIT aan de slag te gaan in de klas.


samen met ocb (onderwijscentrum brussel) bieden wij eveneens een light versie van de KIT aan voor de leerkachten die intekenen op de workshop door OCB. Deze wordt op het einde van het tweede deel van de workshop aan elke geïnteresseerde leerkracht meegegeven.
 Met dit initiatief willen wij zowel scholen als leerlingen en studenten aanmoedigen om met S.T.E.M. aan de slag te gaan. De open S.T.E.M. ruimte en atelier van de IT Garage staat hiervoor ter beschikking. Via verschillende activiteiten kunnen leerlingen en studenten in dit atelier meewerken aan projecten, eigen idee├źn uitwerken of workshops volgen.


 Het Brussel S.T.E.M.T. platform wenst ook trekker te zijn in de ondersteuning aan scholen door hen oefeningen, opdrachten, projecten en trajecten aan te bieden die zij vervolgens zelf kunnen gebruiken in S.T.E.M. lessen of met hun leerlingen in de S.T.E.M. ruimte en atelier van de IT Garage.


 Waar mogelijk trachten wij technologie en techniek met maatschappelijke tendensen op het gebied van milieu en mobiliteit te combineren in al onze opdrachten.Het Brussel S.T.E.M.T. team.